April/May 2021-22 Toppers

Fifth Year

1.  Chandgude Pooja

2 . Ghadage Rutuja

3. Shendkar Suraj

Fourth Year

1 . Jasabhati Anand

2.  Akkar Neha 

3.  Gadhe Prajakta

Third Year

1 . Kulkarni Priti

2 .  Dang Jayesh

3 . Ghadage Rutuja

Second Year

1 . Dorge Mayuri

2 .  Jamkar Tejaswini

3. Nalawade Ankita

First Year

1 .Rannaware Aarya

2 .Prekha Shaha

3 . Dhapte Prerna

April/May 2020-21 Toppers

Fifth Year

1 . Kulkarni Vaishnavi

2. Deshmukha Sushant

3. Gadghari Akanksha

Fourth Year

1. Shendkar Suraj 

2. Zagade Pooja

3.Chandgude Pooja

Third Year

1.  Prajakta Gadhe

2 . Patil Rutuja

3. Sanghavi Sakshi

Second Year

1.  Priti Kulkarni

2 .Jagtap Vaishnavi

3 . Wagh Yogita

First Year

1. Ashlesha Ingawale

2. Hande Sakshi

3. Shinde Suyash

April/May 2019-20 Toppers

Fifth Year

1 . Solaskar Rutuja

2 . Gugale Saloni

3.  Bhondiwale Dakshata

Fourth Year

1 . Kulkarni Vaishnavi

2. Mandlecha Sejal

3. Deshmukh Sushant

Third Year

1 . Chandgude Pooja

2.  Ghadage Rutuja 

3. Zagade Pooja

Second Year

1 . Akkar Neha

2. Patil Rutuja

3. Sanghavi Sakshi

First Year

1.  Priti Kulkarni

2. Jagtap Vaishnavi

3. Wagh Yogita

April/May 2018-19 Toppers

Fifth Year

1 . Pardhe Shraddha

2. Jana Darshan

3. Tamboli Saniya

Fourth Year

1 . Solaskar Rutuja

2 . Naghbanshi Tanya

3. Gugale Saloni

Third Year

1 . Kulkarni Vaishnavi

2 .Deshmukh

Sushant 

3. Mane Ashlesha

Second Year

1 . Chandgude Pooja

2. Ghadage Rutuja

3.  Zagade Pooja

First Year

1 . Akkar Neha

2 . Sanghavi Sakshi

3. Anand Jasabhatti

April/May 2017-18 Toppers

Fifth Year

1.  Chikhale Suraj

2 . Adne Abhishek

3 . Kalantre Sanika

Fourth Year

1 . Pardhe Shraddha

2. Tamboli Saniya

3.  Darshan Jana

Third Year

1 . Bhondiwale Dakshata

2 . Solaskar Rutuja

3 . Gugale Saloni

Second Year

1 . Raut Tejal

2 . Ashlesha Mane

3. Sejal Mandlecha

First Year

1 . Zagade Pooja

2 . Shendkar Suraj

3 .  Khaire Onkar